Förskolan Hopp&Skutt i Täby förknippas med värme, glädje och små arbetsgrupper. Vi har små barngrupper och hög personaltäthet.

Vår vision är att skapa förutsättningar att med närvaro och glädje vägleda barnen till att utmana sig själva på deras nivå för att utvecklas till självständiga och modiga individer.

Våra värdeord är därför:

Lyhördhet – vi vill väcka nyfikenhet, skapa utveckling, stimulera nytänk och vara framåtlutande

Förebilder – för både vuxna och barn: Var stolt, var dig själv, våga misslyckas och våga pröva!

Välbefinnande – vi vill bygga självkänsla, skapa trygghet och sprida glädje

Rörelse & styrka – vi vill skapa starka friska barn som är bekväma i sina kroppar

Barnen

Hopp&Skutt är en förskola där barnen får vara ute mycket. Gården är solig, rolig att leka på och vi har nära till grönområden. Barnen är uppdelade på två avdelningar; Igelkotten och Kaninen, med totalt 33 barn. Ett mycket stort engagemang hos både föräldrar och personal gör att barnen är trygga samtidigt som det ökar barnens välbefinnande.

Vi gör utflykter minst en gång i veckan. Varje tisdag har vi med lunchmatsäck som packas hemma. Att ha egen matsäck är veckans höjdpunkt för många av barnen! På eftermiddagen grillar vi korv och hamburgare till mellanmål. Utomhus stimuleras barnens motorik och nyfikenhet.

Vår viktigaste uppgift är att ta tillvara barnens lust att lära och barnens förmåga att suga i sig grundläggande kunskap och utvecklande färdigheter från en stimulerande miljö. Barnen kommer alltid i första hand!

Pedagogiken

Varje barn är under sina olika mognadsstadier speciellt mottaglig för olika slags kunskap och det är därför viktigt att ta tillvara barnens utvecklingsperioder.

Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i sin egen takt är två viktiga förutsättningar för att lära och utvecklas till en självständig och harmonisk människa.

Varje vecka gör vi utflykt till skogen och får möjlighet att springa och leka i naturen. Vi har en natur-ruta som vi studerar naturens skeenden i. Ofta äter vi matsäck i skogen. Det är roligt för barnen att ha med sig egen matsäck.

Föräldrakooperativet

Att vara barn på förskolan Hopp&Skutt är som att komma till en varm hemliknande miljö med kärleksfulla lärare. Att vara förälder till barn på förskolan Hopp&Skutt är att bidra till att ge personalen möjligheter att skapa världens bästa förskola.

Som förälder är du delaktig i förskolan, du får en stor inblick i verksamheten och chans till att påverka ditt barns vardag. Vi driver tillsammans vår förskolan på det sätt som vi vill. Alla familjer är under någon period delaktig i att driva förskolan genom att sitta med i styrelsen. Övriga föräldrar hjälper till genom olika arbetsgrupper som är aktiva vid behov och via uppgifter från styrelsen. Den dagliga driften så som handla mat och städa lokalerna sköter pedagogerna eller inhyrd personal.

Om en eller flera ur personalen är frånvarande och det behövs extra hjälp på förskolan Hopp&Skutt har vi så kallad föräldrajour. I första hand tar vi hjälp av timvikarier men vid behov kan vi behöva kalla in föräldrar hel- eller halvdag. Ett jourschema skapas inför varje ny termin och finns att hitta i vår förskole-app Tyra. Det blir en jourdag per månad per familj men det är ytterst sällan vi tvingas utnyttja den.

En gång per termin anordnas en gemensam städdag. Då samlas alla familjer och putsar, fejar och lagar sådant som kräver en extra insats. Det brukar vara en trevlig tillställning där alla hjälps åt. När vi är klara bjuder festgruppen på varmkorv och fika.

Sammanlagt fyra dagar per år har personalen planeringsdagar och finns då inte tillgängliga för våra barn. Några klämdagar i samband med julhelgen håller förskolan stängt samt fyra veckor i juli då personalen har semester. De vardagar förskolan har stängt gäller föräldrasamverkan. Föräldrasamverkan innebär att medlemsfamiljerna vid behov hjälps åt att lösa barnomsorgsfrågan tillsammans.